Jako profesjonalne Laboratorium Fotograficzne zlokalizowane w Lublinie oferujemy Państwu zdjęcia do dowodu oraz odbitki cyfrowe jak również wywoływanie zdjęć z telefonów komórkowych i innych nietypowych nośników.

Oferujemy najlepszej jakości tanie odbitki cyfrowe. By zapewnić Państwu najwyższy poziom oferowanych usług pracujemy na papierach Fuji.

 

logo fotokorba12

Z ostatniej chwili:

DRODZY KLIENCI ZAKŁAD ZOSTAŁ ZLIKWIDOWANY. WSZYSTKIM NASZYM SYMPATYKOM DZIĘKUJEMY ZA WIELE LAT WSPÓŁPRACY. PAMIĘTAJCIE KOCHANI WYWOŁUJCIE ZDJĘCIA BO TO WASZA HISTORIA. TO WY. DZIĘKUJEMY.

Odwiedziło nas:

0.png0.png5.png3.png1.png0.png5.png9.png

Regulamin

Warunki wykonywania usług w laboratorium FOTOKORBA.

Laboratorium wykonuje usługę w wyznaczonym terminie, zastrzega sobie jednak prawo do wydłużenia terminu realizacji zlecenia w sytuacji uniemożliwiającej wykonanie usługi z przyczyn niezależnych np. przerwa w dostawie prądu lub awaria maszyny.

Wszystkie ceny są zgodne z cennikiem usług obowiązującym w dniu przyjęcia zlecenia. Oddzielnie ustala się ceny usług o nietypowym i skomplikowanym charakterze. Po przyjęciu zamówienia przez laboratorium, w przypadku kiedy klient dokonuje zmian w zamówieniu, lub niemożliwa jest realizacja zamówienia na skutek błedów w opisie zlecienia. laboratorium zastrzega sobie prawo do zmiany ceny lub wstrzymania wykonania zlecenia. Wszystkie ceny podane w cennikach są cenami brutto i zawierają w sobie podatek Vat we właściwej wysokości.

Klient ma obowiązek upewnić się, że materiały pozostawione do obróbki nie są obciążone żądaniami do praw autorskich, osób trzecich. Klient przejmuje na siebie odpowiedzialność w razie ewentualnych kosztów, strat i wszelkich skarg wynikających z naruszenia praw autorskich, dotyczących materiałów przekazanych przez Klienta do obróbki w laboratorium.

Klient przymuje do wiadomości, że laboratorium fotograficzne ponosi ograniczoną odpowiedzialność za zagubienie lub zniszczenie powierzonego nośnika. Ewentualne szkody powstałe w powierzonym materiale rekompensujemy zwrotem nośnika w tej samej ilości i jakości.

Wszelkie skargi co do jakości świadczonych usług i obsługi prosimy składać w ciągu dwóch dni od daty odebrania zlecenia w siedzibie laboratorium wraz z kopertą zleceniową oraz wykonaną usługą.

WARUNKI WYKONYWANIA ZLECEŃ W LABORATORIUM FOTOKORBA

Laboratorium wykonuje usługę w wyznaczonym terminie, zastrzega sobie jednak prawo do wydłużenia terminu realizacji zlecenia w sytuacji uniemożliwiającej wykonanie usługi z przyczyn niezależnych np. przerwa w dostawie prądu lub awaria maszyny.

Wszystkie ceny są zgodne z cennikiem usług obowiązującym w dniu przyjęcia zlecenia. Oddzielnie ustala się ceny usług o nietypowym i skomplikowanym charakterze. Po przyjęciu zamówienia przez laboratorium, w przypadku kiedy klient dokonuje zmian w zamówieniu, lub niemożliwa jest realizacja zamówienia na skutek błedów w opisie zlecienia. laboratorium zastrzega sobie prawo do zmiany ceny lub wstrzymania wykonania zlecenia. Wszystkie ceny podane w cennikach są cenami brutto i zawierają w sobie podatek Vat we właściwej wysokości.

Klient ma obowiązek upewnić się, że materiały pozostawione do obróbki nie są obciążone żądaniami do praw autorskich, osób trzecich. Klient przejmuje na siebie odpowiedzialność w razie ewentualnych kosztów, strat i wszelkich skarg wynikających z naruszenia praw autorskich, dotyczących materiałów przekazanych przez Klienta do obróbki w laboratorium.

Klient przymuje do wiadomości, że laboratorium fotograficzne ponosi ograniczoną odpowiedzialność za zagubienie lub zniszczenie powierzonego nośnika. Ewentualne szkody powstałe w powierzonym materiale rekompensujemy zwrotem nośnika w tej samej ilości i jakości.

Wszelkie skargi co do jakości świadczonych usług i obsługi prosimy składać w ciągu dwóch dni od daty odebrania zlecenia w siedzibie laboratorium wraz z kopertą zleceniową oraz wykonaną usługą.

REGULAMIN ONLINE

Właścicielem serwisu Fotokorba znajdującego się pod adresem internetowym:
http://fotokorba.com.pl/ jest firma Fotokorba Magdalena Maj-Suska, mająca swoją siedzibę w Lublinie: 20-209 Lublin, ul. Mełgiewska 2.

    Warunkiem dokonania zamówień jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji w celu założenia konta. Korzystanie z serwisu Fotokorba jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówień. Za zlecone usługi płacimy:
GOTÓWKĄ - ODBIÓR OSOBISTY - płatność za usługę następuje w chwili odbioru zlecenia w Laboratorium. Płatność dostępna poniżej 250 PLN. Laboratorium może bez podawania przyczyny odmówić przyjścia zamówienia z tą formą płatności. W takim przypadku wysyłana jest prośba o dokonanie przelewu.
PRZELEWEM - przedpłatę na konto: 05 1240 2496 1111 0010 2800 3338 (Bank Pekao SA w Lublinie), dokładne dane do przelewu dostarczane są w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez obsługę serwisu.
AKCEPTUJEMY KARTY PŁATNICZE

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM www.fotokorba.com.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

    Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym www.fotokorba.com.pl została stworzona i przyjęta przez Fotokorba Magdalena Maj-Suska
Terminy użyte w Polityce oznaczają:
        Serwis: serwis internetowy www.fotokorba.com.pl;
        Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
        Właściciel: Fotokorba Magdalena Maj-Suska, ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin, NIP 946-183-91-13 ;
        Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
    Celem Polityki jest w szczególności:
        udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
        zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
    Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
    W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
    Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
        ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
        ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

    Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
    Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
        przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
        zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
        adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
        prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
        przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
        przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
    Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
    Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
    Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
        prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
        prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
        prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
        prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
        prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
    Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§ 3. Cookies

    Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
    Cookies wykorzystywane są w celu:
        dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
        optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
        tworzenia statystyk,
        utrzymania sesji Użytkownika,
        dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
    Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
    Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
    Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
    Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
    Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).     Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
    Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Postanowienia końcowe

    Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
    Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
    Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
    W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

 

Zapraszamy: poniedziałek 9-16, wtorek 9-18, środa 9-16, czwartek 9-16, piątek 9-18, sobota, niedziela NIECZYNNE, 20-207 Lublin, ul. Mełgiewska 2.