Jako profesjonalne Laboratorium Fotograficzne zlokalizowane w Lublinie oferujemy Państwu zdjęcia do dowodu oraz odbitki cyfrowe jak również wywoływanie zdjęć z telefonów komórkowych i innych nietypowych nośników.

Oferujemy najlepszej jakości tanie odbitki cyfrowe. By zapewnić Państwu najwyższy poziom oferowanych usług pracujemy na papierach Fuji.

 

Regulamin

Warunki wykonywania usług w laboratorium FOTOKORBA.

Laboratorium wykonuje usługę w wyznaczonym terminie, zastrzega sobie jednak prawo do wydłużenia terminu realizacji zlecenia w sytuacji uniemożliwiającej wykonanie usługi z przyczyn niezależnych np. przerwa w dostawie prądu lub awaria maszyny.

Wszystkie ceny zgodne z cennikiem usług obowiązującym w dniu przyjęcia zlecenia. Oddzielnie ustala się ceny usług o nietypowym i skomplikowanym charakterze. Po przyjęciu zamówienia przez laboratorium, w przypadku kiedy klient dokonuje zmian w zamówieniu, lub niemożliwa jest realizacja zamówienia na skutek błedów w opisie zlecienia. laboratorium zastrzega sobie prawo do zmiany ceny lub wstrzymania wykonania zlecenia. Wszystkie ceny podane w cennikach cenami brutto i zawierają w sobie podatek Vat we właściwej wysokości.

Klient ma obowiązek upewnić się, że materiały pozostawione do obróbki nie obciążone żądaniami do praw autorskich, osób trzecich. Klient przejmuje na siebie odpowiedzialność w razie ewentualnych kosztów, strat i wszelkich skarg wynikających z naruszenia praw autorskich, dotyczących materiałów przekazanych przez Klienta do obróbki w laboratorium.

Klient przymuje do wiadomości, że laboratorium fotograficzne ponosi ograniczoną odpowiedzialność za zagubienie lub zniszczenie powierzonego nośnika. Ewentualne szkody powstałe w powierzonym materiale rekompensujemy zwrotem nośnika w tej samej ilości i jakości.

Wszelkie skargi co do jakości świadczonych usług i obsługi prosimy składać w ciągu dwóch dni od daty odebrania zlecenia w siedzibie laboratorium wraz z kopertą zleceniową oraz wykonaną usługą.

 

Zapraszamy: poniedziałek, wtorek od 9.00 do 18.00, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00, sobota od 10.00 do 14.00, 20-207 Lublin, ul. Mełgiewska 2.